Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond

Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond støtter en lang række kulturelle og kirkelige projekter både i Danmark og internationalt. Et af fondens største projekter er etableringen samt den fortsatte drift af en SOS-børneby i Etiopien. Her på siden kan du læse mere om fonden, dens arbejde og nogle af de mange projekter, som fonden støtter.

Formål
Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond blev stiftet den 6. september 1978 med det formål at støtte almennyttige og alment velgørende opgaver.

Fonden lægger vægt på, at kirkelige projekter fremmer forståelsen af centrale værdier i den kristne tro, herunder næstekærlighed og omsorg for de svage i samfundet. I forhold til kulturelle projekter prioriterer fonden nye ideer samt initiativer, der fremmer livskvalitet og de menneskelige værdier, især når det gælder børn, unge og familier.

Fonden uddeler årligt mellem 5-10 mio kr.

De mange forskellige projekter bliver til på initiativ fra fondens bestyrelse.

Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond kan ikke søges.

Projekter
Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond støtter en lang række kirkelige, kulturelle og sociale projekter både i Danmark og internationalt. Projekterne bliver til på initiativ fra bestyrelsens medlemmer og rækker lige fra en SOS-børneby i Etiopien til kirkeligt og socialt arbejde i Danmark. 

Her på siden kan du læse mere om nogle af de projekter, som fonden har støttet.

SOS-Børneby i Etiopien
Fonden har finansieret etableringen af en SOS-Børneby i Jimma, Etiopien. Børnebyen er hjem for 150 børn i alderen 0-14 år. Her får forældreløse og forladte børn et hjem, en familie og muligheden for en fremtid. Fysisk består byen af 15 familiehuse, hvor børnene kan bo sammen med de voksne, der er tilknyttet. I alt 43 ansatte, heriblandt 15 mødre og syv tanter, tager sig af børnene.

I tilknytning til børnebyen er der opført en skole med plads til ca. 600 elever, dels fra børnebyen, dels fra områdets middelklasse samt en gruppe fattige børn, der får et scholarship. Skolen får udover klasseværelser også speciallokaler til formning, fysik, kemi, biologi og IT. Desuden er en eksisterende børnehave blevet flyttet til børnebyen. Her er der plads til 180 børn fra børnebyen og det omkringliggende samfund.

SOS-Børnebyerne er en humanitær organisation, der giver forældreløse og forladte børn en familie, et trygt hjem og hjælper dem, så de kan skabe deres egen fremtid.

Læs mere om organisationen på 
www.sos-borneby.dk

Fortællinger fra et liv på kanten
KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark har fået støtte til projektet ”Tag hjertet med i det sociale arbejde”. Resultatet er fire kortfilm om brugere, frivillige og ansatte i organisationens sociale cafeer over hele landet.

Filmene fortæller fire personlige historier om, hvordan en social cafe har haft stor betydning i et menneskes liv, lige meget om det er som fast holdepunkt, et sted at få et måltid mad og noget rent tøj, et sted at gøre en forskel for andre eller en livsstil som ansat. Formålet er at fortælle om organisationens arbejde i de sociale cafeer samt at inspirere andre.

Læs mere om KFUM’s Sociale Arbejde og se klip fra filmene på 
www.kfumsoc.dk

Museet for Religiøs Kunst
I Lemvig ligger et kunstmuseum, der har den religiøse kunst som sit speciale. Museet udspringer af en stor udsmykning af Lemvig Kirke, som billedkunstneren Bodil Kaalund udførte i 1976-81. 

Kunstnerens samarbejde med befolkningen på egnen førte til mange samtaler om kunstens væsen og om dens rolle og forhold til kirke og religion. De store eksistentielle spørgsmål om liv og død, om tilværelsens mening og sammenhæng optager mange mennesker. Kunsten har til alle tider tydet, hvad der rører sig i tiden. Derfor er det vigtigt, at den bliver vist. Museet i Lemvig ser det som sin opgave at vise, hvorledes den religiøse dimension kommer til udtryk ikke mindst i nutidskunsten. På denne måde fortsætter man den samtale og debat, der startede på egnen i forbindelse med udsmykningen af byens kirke.

Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond har støttet museet siden etableringen.

Du kan besøge Museet for Religiøs Kunst på nettet 
www.mfrk.dk og i virkeligheden.

Udvidelse af Billund Kirke
Allerede i starten af 1960'erne var der overvejelser om at bygge en kirke i Billund. Godtfred Kirk Christiansen ville gerne realisere sin fars, Ole Kirk Christiansens store ønske om at bygge en kirke i byen. I 1969 realiserede Kirk Christiansen familien sammen med Ole Kirk's Fond og Billund Kommune planerne om et center med kirke, menighedslokaler, bibliotek, teatersal, børnehave, fritidshjem, cafeteria m.m. I 1973 blev Billund Kirke indviet som en del af Billund Centret.

I 2003 blev kirken udvidet med blandt andet helt nye undervisningslokaler til konfirmander og andre og kontorer til glæde for lokalbefolkningen og kirkens ansatte. Udvidelsen blev finansieret af Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond.

Ønsket med centret er at skabe et samlingssted for alle kommunens beboere, der afspejler livets forskellige sider, både de muntre og de alvorlige, og hvor aktiviteter af underholdningsmæssig, almen kulturel og kristelig art kan udfoldes under samme tag, samt hvor forældre trygt kan lade deres børn og unge færdes.

Læs mere om 
Billund Kirke og Billund Centret.