Forretningsområder

KIRK KAPITAL A/S investerer i noterede og unoterede virksomheder, ejendomme, skibe og fly samt andre aktivklasser.

Investeringsstrategien er langsigtet og fokuserer på at skabe værdi og sikre den rette risikospredning gennem investeringer i flere aktivklasser. Investeringsporteføljen tilpasses løbende, og koncernens forretningsområder afspejler allokeringen af midler inden for de fire områder Investering, Ejendomme, KIRK Shipping A/S og KIRK Aviation A/S.
Investeringer
graph

KIRK KAPITAL A/S' største forretningsområde omfatter direkte investeringer i virksomheder. Hertil kommer aktivklasser som noterede aktier, obligationer, tilsagn til kapitalfonde og alternative investeringer som eksempelvis vindmølleparker.

Ejendomme
estate

KIRK KAPITAL A/S' ejendomsaktiviteter omfatter opførelsen af koncernens nye domicil samt salg og udvikling af Vejles nye byområde ”Havneøen” i samarbejde med AP Pension. Derudover investerer KIRK KAPITAL A/S i udlejningsejendomme, børsnoterede ejendomsselskaber, fonde og erhvervsområdet Exxit 59 nord for Vejle.

Kirk Aviation A/S
plane

KIRK Aviation A/S ejer en række passagerfly, som udlejes til flyselskaber verden over i tæt samarbejde med et førende leasingselskab på området.

Kirk Shipping A/S
waves

KIRK Shipping A/S ejer flere medium range-produkttankskibe, der drives af professionelle operatører.

Aktiviteterne i shipping omfatter derudover en investering i ERRIA.

KIRK Shipping A/S ejer nedenstående produkttankskibe, og derudover omfatter koncernens shippingaktiviteter en større ejerandel i selskabet ERRIA.

 • Gunhild Kirk

  Dwt: 50.500
  Bygget: 2009
  Ejerandel: 100% 

 • Marianne Kirk

  Dwt: 49.900
  Bygget: 2009
  Ejerandel: 100% 

 • Anja Kirk

  Dwt: 49.900
  Bygget: 2009
  Ejerandel: 100% 

 • Edith Kirk

  Dwt: 37.255
  Bygget: 2004
  Ejerandel: 100% 

 • Marie Kirk

  Dwt: 37.255
  Bygget: 2004
  Ejerandel: 100%