Erria

ERRIA udbyder maritim service til internationale kunder inden for de tre forretningsområder Consulting, Ship Management og Logistics. Selskabet bistår kunderne med skibsadministration, bemanding, skibsteknisk rådgivning, nybygningstilsyn, skibsinvestering, indkøb og forsyning samt service og reparationer.

Ultimo 2014 ejede KIRK KAPITAL A/S 28,4% af ERRIA, som er noteret på Nasdaq Copenhagen.

www.erria.dk