Ferrosan Medical Devices A/S (FeMD)

Ferrosan Medical Devices A/S (FeMD) udvikler og producerer hæmostatiske produkter til standsning af blødninger under operationer samt miniature elektromekanik, der anvendes i udstyr til regional anæstesi og minimal invasiv kirurgi.

Virksomheden blev i 2011 skilt ud fra Ferrosan A/S og etableret som selvstændig virksomhed.

FeMD har ca. 220 ansatte og har produktion og kontorer i Søborg samt i Stettin i Polen.

KIRK KAPITAL A/S ejer 30% af aktierne i FMD. De øvrige ejere er danske og svenske familiefonde og privatpersoner.

www.ferrosanmedicaldevices.com