KIRK KAPITAL A/S erhverver en betydelig minoritetspost i den Polaris-ejede Facility Service koncern, Alliance+

PRESSEMEDDELELSE

10. juli 2014

KIRK KAPITAL A/S erhverver en betydelig minoritetspost i den Polaris-ejede Facility Service koncern, Alliance+

  • KIRK KAPITAL A/S erhverver 46,5% af aktierne i Alliance+
  • Polaris er fortsat majoritetsaktionær og ser frem til samarbejdet, som skal føre til yderligere
    vækst for Alliance+

Alliance+ er en ledende Facility Service virksomhed i Danmark og Sverige med flere end 4.500
medarbejdere. Positionen er opbygget siden 2009 og baserer sig på stærke og langvarige kundeforhold
kombineret med organisk vækst og en række vellykkede opkøb i både Danmark og Sverige.

”Alliance+ er en særdeles veldrevet virksomhed med et stærkt forretningskoncept og en velafprøvet
vækstmodel. Virksomheden matcher vores investeringsfokus perfekt, og den har fortsat et stort
udviklingspotentiale og en udviklingsstrategi, som vi ser frem til at være med til at udfolde yderligere i de
kommende år,” siger Bjarne Ammitzbøll, adm. direktør i KIRK KAPITAL A/S.

Alliance+ har siden 2009 haft en gennemsnitlig årlig vækst på 27%, som er drevet af opkøb, organisk vækst samt lancering af nye services, som har transformeret Alliance+ fra et traditionelt rengøringsselskab til en Facility Service virksomhed, der også har aktiviteter inden for Office Support- og Property Services.

Alliance+ opnåede i 2013 en omsætning på DKK 931 mio., hvilket var tæt ved en tredobling siden 2009,
mens driftsresultatet (EBITDA) blev DKK 69 mio. Virksomhedens opkøbsstrategi ventes allerede i år at
bidrage til, at omsætningen vokser til niveauet DKK 1,3 mia. på årsbasis med en væsentligt forbedret
indtjening. Målet for den nye ejerkreds er frem til og med 2017 mindst at fordoble denne omsætning via
yderligere opkøb, videreudvikling af virksomhedens Facility Management services og ekspansion til nye
nærmarkeder.

”Med KIRK KAPITALS investering i Alliance+ får vi en meget velrenommeret storaktionær, som deler vores
strategiske mål for virksomheden og bidrager til, at der skabes en endnu stærkere finansiel platform. KIRK
KAPITAL har ønsket at udvikle Alliance+ i partnerskab med Polaris, og vi ser frem til det tætte samarbejde
mellem KIRK KAPITAL, Polaris og ledelsen i Alliance+,” siger Henrik Bonnerup, Partner og CFO i Polaris.

Henrik Nordenlund, adm. direktør i Alliance+, hilser også den nye medejer velkommen. ”Det er en prominent investor, vi får med i ejerkredsen, og vi er glade for den anerkendelse, som KIRK KAPITALS investering er udtryk for,” siger han.

KIRK KAPITAL A/S køber 46,5% af aktierne i Alliance+. Polaris og ledelsen i Alliance+ ejer de øvrige aktier.
Polaris er blevet rådgivet af ABG Sundal Collier.

Yderligere oplysninger:
KIRK KAPITAL A/S Adm. direktør Bjarne Ammitzbøll, tlf. +45 3344 5010
Polaris Private Equity Partner og CFO Henrik Bonnerup, tlf. +45 2166 8766

Om KIRK KAPITAL A/S
KIRK KAPITAL A/S er et familieejet investeringsselskab, som er etableret i 2007. Koncernens kommercielle aktiviteter inden for skibsfart og flyleasing drives gennem datterselskaberne KIRK Shipping A/S og KIRK Aviation A/S, og herudover ejer Koncernen en bred portefølje af børsnoterede og unoterede aktier, ejendomme samt rentebærende fordringer. Koncernens egenkapital ultimo 2013 var DKK 4,2 mia.
www.kirkkapital.dk

Om Polaris Private Equity
Polaris Private Equity er en dansk kapitalfond, som investerer i veletablerede mindre og mellemstore virksomheder i Danmark og Sverige. Polaris’ første fond på 1,4 mia. kr. blev endeligt realiseret i 2008, og Polaris har 4,7 mia. kr. under forvaltning i Fond II og III. Polaris’ investeringsfokus er virksomheder med udviklingspotentiale og en omsætning på typisk 200-1.500 mio. kr. Polaris har til dato investeret i 31 virksomheder, hvoraf 15 er solgt igen. Hertil kommer flere end 50 tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne. www.polarisequity.dk