KIRK KAPITAL erhverver 25% af aktierne i KOMPAN

PRESSEMEDDELELSE

30. december 2014

KIRK KAPITAL erhverver 25% af aktierne i KOMPAN

Det familieejede investeringsselskab KIRK KAPITAL har i dag købt 25% af aktierne i KOMPAN, verdens førende producent af udendørs legepladser og legeredskaber, idet PFA har solgt sine aktier i KOMPAN.

”Med KIRK KAPITAL bibeholder vi set-up’et med en dedikeret, langsigtet og kapitalstærk aktionær, som deler vores strategiske mål for KOMPAN. Vi arbejder konstant på at styrke KOMPANs konkurrencekraft, så vi kan blive ved med at vokse ved at lancere nye innovative produkter, ved at vinde markedsandele i eksisterende markeder og ved at gå ind i nye markeder. KIRK KAPITALs indtræden i ejerkredsen fastholder vores grundlag for den indsats. Samtidig vil vi takke PFA for at have været en stærk og professionel partner,” siger bestyrelsesformand Christian Dyvig fra KOMPAN.

Om baggrunden for investeringen siger direktør Bjarne Ammitzbøll fra KIRK KAPITAL: ”KOMPAN er en veldrevet virksomhed med en stærk forretningsmodel og en veldokumenteret evne til at skabe vækst ved hele tiden at udvide grænserne for intelligent leg og læring. KOMPAN matcher vores investeringsfokus perfekt, og virksomheden har et stort potentiale for at vokse. Det potentiale ser vi frem til at være med til at udfolde”.

PFA Asset Managements direktør Jesper Langmack siger om salget: ”Vi har været særdeles glade for investeringen i KOMPAN, som er en god og velledet virksomhed. Derfor lægger vi også vægt på, at salget sikrer, at KOMPAN fastholder en stabil aktionærstruktur. Vi vil fortsat investere i virksomheder for at være en langsigtet aktionær til gavn for virksomheder og PFAs pensionskunder”.

KOMPAN fik i 2013 en omsætning på ca. DKK 1,3 mia. og et driftsresultat (EBITA) på DKK 163 mio. Omsætning og indtjening er øget i 2014, hvor KOMPAN har vundet markedsandele i Europa og fortsat sin ekspansion i Asien og Nordamerika.

Familien Dyvig forbliver uændret hovedaktionær med 59%, og de øvrige aktier ejes af adm. direktør Connie Astrup-Larsen, supply chain direktør Jesper Egelykke Jensen samt andre ledende medarbejdere.

Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Bjarne Ammitzbøll, KIRK KAPITAL tlf. (+45) 3344 5010
Direktør Jesper Langmack, PFA Asset Management, tlf. (+45) 3917 6321
Adm. direktør Connie Astrup-Larsen, KOMPAN, tlf. (+45) 6362 1250

Om KIRK KAPITAL
Investeringsselskabet KIRK KAPITAL blev etableret i 2007 af Gunhild Kirk Johansen og hendes tre sønner. De kommercielle aktiviteter inden for skibsfart og flyleasing drives gennem datterselskaberne KIRK Shipping og KIRK Aviation, og herudover ejer Koncernen en bred portefølje af børsnoterede og unoterede aktier, ejendomme samt rentebærende fordringer. Egenkapitalen ultimo 2013 var DKK 4,2 mia.
www.kirkkapital.dk

Om KOMPAN
KOMPANs produkter sælges bl.a. til børneinstitutioner, skoler, offentlige parker, restaurant- og detailkæder samt forlystelsesparker i mere end 60 lande. KOMPAN har hovedsæde i Odense samt salgs- og repræsentationskontorer i 20 lande i Europa, Nordamerika, Australien og Asien. Produktions- og logistikcentret ligger i Tjekkiet, og herudover fremstilles specialprodukter på anlæg i Tyskland og Sverige. Produktudviklingscenteret ligger i Danmark. KOMPAN blev etableret i 1970. Koncernen har i dag ca. 750 medarbejdere.
www.kompan.com