KIRK KAPITAL A/S køber 48% af aktierne i Nordens største trailervirksomhed PNO

PRESSEMEDDELELSE

5. januar 2015

KIRK KAPITAL A/S køber 48% af aktierne i Nordens største trailervirksomhed PNO

Investeringsselskabet KIRK KAPITAL A/S har erhvervet 48% af aktierne i PNO Holding A/S, som
med 10.000 trailere er Nordens største virksomhed inden for udlejning, salg og service af
kvalitetstrailere til transportbranchen.

”PNO er en veldrevet virksomhed med et stærkt forretningskoncept og en unik markedsposition.
Virksomheden matcher vores investeringsfokus perfekt, og den har fortsat et stort
udviklingspotentiale, som vi ser frem til at være med til at udfolde i de kommende år,” siger Bjarne
Ammitzbøll, adm. direktør i KIRK KAPITAL A/S.

PNO er en familieejet virksomhed, som i disse år gennemfører et planlagt generationsskifte. I 2013
udgjorde PNO’s omsætning i niveauet DKK 600 mio., og driftsresultatet (EBIT) var DKK 91 mio.
Balancen var DKK 1,6 mia., og egenkapitalen udgjorde DKK 270 mio. Virksomheden vil i de
kommende år øge omsætning og indtjening på de nuværende markeder. Med afsæt i PNO’s
stærke kundekontakt skal forretningsomfanget udvides, og virksomheden skal tiltrække nye kunder
og videreudvikle forretningsstøttesystemerne.

”Med KIRK KAPITAL A/S får vi en langsigtet og ressourcestærk aktionær, som deler vores strategiske
mål for PNO. Vi arbejder konstant på at styrke virksomhedens salgs- og konkurrencekraft, så vi
gennem udvidelse af produktporteføljen og forbedring af vores service set up kan vokse og vinde
markedsandele i eksisterende markeder. KIRK KAPITAL A/S' indtræden i ejerkredsen medvirker til at
sikre det igangværende generationsskifte og giver os et stærkere grundlag for den udvikling, vi vil
gennemføre over de kommende år. Jeg ser frem til sammen med KIRK KAPITAL A/S at indlede den
næste spændende fase i PNO’s udvikling ,” siger Group CEO Jacob Lee Ørnstrand, PNO.

Efter KIRK KAPITAL A/S' indtræden ejer Ørnstrand-familien 52% af aktierne i PNO. Der er mellem
parterne enighed om ikke at oplyse transaktionsprisen.

Yderligere oplysninger:
Group CEO Jacob Lee Ørnstrand, PNO, tlf. +45 2363 6565
Adm. direktør Bjarne Ammitzbøll, KIRK KAPITAL A/S, tlf. +45 3344 5010

Om PNO
PNO er Nordens førende trailerudlejer med ca. 10.000 trailere. Virksomheden blev grundlagt i
1975 som en dansk virksomhed af Per Nelson Ørnstrand, men har i dag hovedkontor i Helsingborg
(Sverige). PNO ledes i dag af Jacob Lee Ørnstrand, som er anden generation af Ørnstrandfamilien.
PNO har egne afdelinger, værksteder og depoter i Danmark (Horsens og Greve), Finland
(Sippo), Norge (Oslo) og Sverige (Helsingborg, Malmö, Göteborg og Jönköping). Desuden
samarbejder PNO med et stort netværk af uafhængige værksteder og dækfirmaer i hele Europa.
www.pnonordic.com

Om KIRK KAPITAL A/S
Investeringsselskabet KIRK KAPITAL A/S blev etableret i 2007 af Gunhild Kirk Johansen og
hendes tre sønner. De kommercielle aktiviteter inden for skibsfart og flyleasing drives gennem
datterselskaberne KIRK Shipping A/S og KIRK Aviation A/S, og herudover ejer Koncernen en bred
portefølje af børsnoterede og unoterede aktier, ejendomme samt rentebærende fordringer.
Egenkapitalen ultimo 2013 var DKK 4,2 mia. KIRK KAPITAL har i 2014 erhvervet betydelige
minoritetsposter i facility serviceselskabet Alliance+, shippingselskabet Erria A/S,
legepladsvirksomheden KOMPAN og nu PNO.
www.kirkkapital.dk